Nieuws  
 

Op weg naar duurzame mobiliteit richt Mercedes-Benz zich in toenemende mate op de leveranciersketen: samen met start-up Circulor voert Mercedes-Benz een pilotproject uit voor meer transparantie over de CO2-emissies bij de winning en verwerking van kobalt.

De projectpartners van het pilotproject, dat deel uitmaakt van STARTUP AUTOBAHN, maken gebruik van blockchain-technologie om de emissies van klimaatschadelijke gassen en de hoeveelheid secundair materiaal in de complexe toeleveringsketens van fabrikanten van accucellen te volgen. Bovendien documenteert het datanetwerk of de Daimler-duurzaamheidsnormen worden opgevolgd in de gehele keten.

Mercedes-Benz Cars streeft met Ambition2039 naar een CO2-neutraal nieuw wagenpark in minder dan twintig jaar. Deze transformatie vereist gedetailleerde kennis van alle klimaatrelevante processen die horen bij de gehele waardeketen van voertuigen. Daarom zorgt Mercedes-Benz in een eerste stap voor transparantie op het gebied van CO2-emissies en het gebruik van secundair materiaal in de toeleveringsketen. De onderneming is voor dit doel, als onderdeel van STARTUP AUTOBAHN, een pilotproject gestart met een belangrijke fabrikant van accucellen en Circulor, een start-up die gespecialiseerd is in blockchain-technologie.De projectpartners richten zich eerst op kobalt, dat vanuit recyclingfaciliteiten de leveranciersketen binnenkomt. Een blockchain-gebaseerd systeem brengt de productieflow van de materialen in kaart, evenals de bijbehorende CO2-emissies. Op de lange termijn streeft Mercedes-Benz naar een circulaire economie en werkt het aan het sluiten van materiaalkringlopen. Voor dit doel wordt bij het in kaart brengen van de materialenstroom ook de hoeveelheid gerecycled materiaal in de toeleveringsketen vastgelegd. Verder laat het netwerk ook zien of de duurzaamheidseisen van Daimler op het gebied van arbeidsomstandigheden, mensenrechten, milieubescherming, veiligheid, bedrijfsethiek en compliance worden nageleefd door alle betrokken bedrijven. Daimler roept zijn directe leveranciers op om aan deze normen en vereisten te voldoen en de bepalingen ook in stroomopwaartse waardeketens op te nemen en toe te zien op de naleving ervan. Met het pilotproject zorgt Mercedes-Benz voor meer transparantie in de gehele leveranciersketen, die verdergaat dan alleen de directe contractpartners.

De leveranciers en partners van Mercedes-Benz spelen een sleutelrol bij de implementatie van de duurzaamheidsstrategie, omdat ze aanzienlijk bijdragen aan waardecreatie. Het doel is dan ook om meer rekening te houden met CO2-reductie en duurzaam om te gaan met grondstoffen. Naast het vastleggen van emissiegegevens, organiseert Mercedes-Benz Cars workshops met leveranciers om effectieve CO2-reductiemaatregelen te identificeren. De focus ligt hierbij in eerste instantie op materialen waarvan de productie bijzonder CO2-intensief is. Naast accucellen betreft het ook staal en aluminium. De eerste mijlpaal is het inkopen van CO2-neutraal geproduceerde accucellen als onderdeel van een duurzaam partnerschap met leveranciers.

Blockchain-technologie biedt veel voordelen voor de documentatie van product- en contractgegevens. Het verbindt digitale data via coderingen (cryptografie) en kan niet onopgemerkt worden gewijzigd. Alle deelnemers in de leveranciersketen kunnen de integratie, verzending en bevestiging van informatie op elk gewenst moment traceren. Tegelijkertijd blijft vertrouwelijke informatie beschermd. Dit is met name relevant voor complexe en zeer dynamische, wereldwijde leveranciersketens, zoals bij de productie van accucellen het geval is.

Mercedes-Benz bouwt voort op zijn ervaringen met eerdere initiatieven. Vorig jaar al heeft de autofabrikant de opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een ander blockchain-prototype voor de leveranciersketen. Het doel was de consistente en transparante documentatie van contracten op alle niveaus. De verkregen inzichten worden ook verwerkt in het nieuwe pilotproject.

Plaats op:
Datum: 31 januari 2020
Gerelateerde artikelen  
04-07-2008 Nieuws Mercedes Benz leasing in paddestoel van importeur
18-04-2019 Nieuws Eerste steen van accufabriek Mercedes-Benz Cars
19-03-2018 Loopbaan Niels Kowollik nieuwe Managing Director Mercedes-Benz Cars Nederland B.V.
17-05-2011 Nieuws Mercedes gaat de lucht in
08-05-2019 Nieuws Verkoop en productie Mercedes-Benz EQC van start
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,13 seconden.